Tłumacz przysięgły języka francuskiego i włoskiego

Tłumaczę:

  • dokumenty samochodowe i innych pojazdów


  • akty Urzędu Stanu Cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)


  • akty notarialne


  • zaświadczenia ZUS, US, UP


  • dokumenty sądowe


  • dokumentacje techniczne


  • świadectwa szkolne i dyplomy


  • umowy


  • inne dokumenty
Omnisinterpretatiovel declaratvel extenditvel restringit